25 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Nieustanne „szukanie” Boga istotą życia Kościoła

24/09/23
Poszukiwanie Boga jest jednym z fundamentalnych elementów życia chrześcijanina. To proces, który nie ma końca. Raz Go znajduję, innym razem gubię. Raz jest słyszalny, innym razem jestem głuchy na Jego głos. Liturgia w swojej dynamice stwarza okazję do poszukiwania. Już od samego początku – znakiem krzyża – uruchamia się ten proces. Każdy kolejny element mszy świętej to okazja do znalezienia Boga, jak i szansa na bycie znalezionym przez Niego.
Życie człowieka znalezionego wyróżnia się na tle wszystkich innych. Taka osoba, umocniona Duchem Świętym, niesie światu miłość. Wyraża się ona chrześcijańską radością, prostotą, naturalną otwartością na spełnianie dobrych czynów. Również człowiek poszukujący Boga, jak również aktywnie oczekujący na Jego przyjście, jest zupełnie inaczej nastawiony do otaczającego go świata. Takiej osobie towarzyszy nadzieja, która udziela się innym ludziom. Można w homilii przedstawić sylwetkę osoby znalezionej przez Boga albo osoby aktywnie czekającej na Pana. Można również odnieść do własnego życia dzieląc się w jakich obszarach nabrało ono piękna.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.