25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nigdy nie jest za późno

24/09/23 ks. Radosław Kacprzak
Lekarzem, który pomaga nam znaleźć sposób na uzdrowienie z choroby zazdrości i wejście na drogę osobistego nawrócenia jest Bóg, który kieruje do nas żywe słowo jak zawsze aktualne w każdym czasie. Gdzie zatem możemy się z Nim umówić na wizytę?