25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Robotnicy w winnicy

24/09/23 ks. Grzegorz Świecarz
Czasami bardzo trudno jest usłyszeć Boże wołanie. Bóg jest obecny w naszych myślach, słowach i czynach. Kiedy żyjemy w przyjaźni z Chrystusem, otrzymujemy dar życia wiecznego. Jeśli odrzucimy to wezwanie i skupimy się tylko na rzeczach materialnych, zatracamy się i popadamy w duchową pustynię.