26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Droga do Jezusa

01/10/23 ks. Konrad Zygmunt
Pamiętamy, że te słowa o starszym i o młodszym synu są przypowieścią, czyli mamy odkryć to, co nam chce powiedzieć Pan Jezus. A On pochwala tych, którzy uwierzyli! Nawet jeśli kiedyś żyli daleko od Pana Boga. Z jednej strony jest to pewna przestroga, by czasem nie pozostać tylko w tym, że wiemy jak powinno być, jak powinniśmy postępować, co robić.