26 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół wspólnotą posłusznych synów Bożych

01/10/23
Wierzący wsparci mocą Ducha mają wyrzec się postawy „starszego syna”. W pierwszej jednak kolejności potrzebna jest im świadomość, że ich postawa daleka jest od tej, na którą Chrystus wskazuje w Ewangelii. Może być również tak, że wielu wiernych, błędnie sądzi, że realizują postawę „młodszego syna”. Liturgia tej niedzieli stwarza okazję do konfrontacji.
Miarą, ile jest we mnie z ucznia Jezusa Chrystusa jest uznanie swej grzeszności oraz otwartość na darmową miłość Boga. Każdy bez względu na „poziom” wiary potrzebuje zerwać z grzechem. Zatem powołaniem chrześcijanina jest nawiązać relację z sobą jako „młodszym synem”, który nie zawsze na poziomie deklaracji, staje na wysokości zadania, jednak ostatecznie nawraca się i realizuje normy, jakie stawia Ewangelia. Warto wskazać na Psalm responsoryjny, który pełni rolę modlitwy błagalnej w procesie uwalniania się od roli „starszego”, a przechodzenia do postawy „młodszego” syna.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.