26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Postawa trzech synów

01/10/23 ks. Piotr Szkudlarek
Zaczynając od tego, co pozytywne, spójrzmy na posłuszeństwo Jezusa. On sam uniżył siebie do końca, by realizować wolę swojego Ojca. Święty Paweł nie pozostawia w nas wątpliwości, mówiąc wprost: Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. Wzorem naszego działania jest naśladowanie Chrystusa w pokorze i celu, jakim jest służba innym aż po krzyż. Syn Boży nie pozostawił sobie nic, aby wszystko otrzymać od Ojca, który go wywyższył.