27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jeśli chcesz, pójdź za Mną…

08/10/23 Sebastian Pieczeniak SSCC
Spoglądamy również na kryzys modlitwy, a czasem i doświadczamy erozji relacji, gdy Bóg staje się obojętny. I tu ponownie na plan pierwszy wkracza miłość Boga i Jego ciągła troska: „Co jeszcze miałem uczynić winnicy Mojej?”.