27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Jesteś, Panie, winnym krzewem

08/10/23 Lidia Lasota
Pan Jezus w swoim nauczaniu często odwoływał się do przykładu winogron, winorośli i winnicy, bo w Jego czasach w Palestynie, były one uprawiane od kilku tysięcy lat. Pan Jezus często używa porównań do winnego krzewu – bo winogrona były tak znane mieszkańcom Palestyny, tak bliskie jak nam np. jabłka. I przejdźmy do Ewangelii.