27 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół Bożą winnicą

08/10/23
Istotą duszpasterstwa nie jest administrowanie, lecz budowanie wspólnoty. Jan Paweł II na zakończenie Roku Jubileuszowego w Liście apostolskim Novo millennio ineunte napisał: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wezwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata” [43a].
Pierwsze wyzwanie jakie stawia treść czytań zaadresowane jest do liderów wspólnot, żeby żyli poczuciem odpowiedzialności za powierzoną im winnicę. Drugie i trzecie wyzwanie skierowane jest do mieszkańców winnicy, żeby wykorzystali otrzymaną w darze przestrzeń – wspólnotę Kościoła ucząc się dialogu i budowania twórczych spotkań z bliźnimi oraz z Chrystusem. A także rozwijanie w sobie świadomości, że wspólnota – winnica – jest warunkiem rozwoju życia każdej jednostki – winnej latorośli. 
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.