27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Winnica Pana, nie moja…

08/10/23 ks. Maciej Przybylak
Można uznać, że Kościół należy do mnie, a nie do Boga i chcieć urządzać go według swoich wizji. Można uznać, że winnica Kościoła jest niedopasowana do świata i zacząć ją niszczyć jak dzik i zwierzęta leśne według słów Psalmu 80. Można uznać, że Jezus i Jego Kościół nie są mi potrzebne, i wystawić poza mur swojego życia. Można być nominalnie w Kościele, a w sercu zabójcą i zbuntowanym na Boga rolnikiem.