28 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
15/10/23
Bez uczestnictwa w uczcie, bez spożywania Ciała Syna Człowieczego oraz pozbawieni, z własnej winy, dostępu do Jego Krwi, nie będziemy mieli życia w sobie (por. J 6, 53). Zatem pozytywna odpowiedź na zaproszenie Chrystusa do uczestnictwa w Jego uczcie, jest nie tylko przywilejem, ale również obowiązkiem. Wierny odmawiając uczestnictwa w Najświętszej Ofierze, szukając tanich wymówek, odbiera sobie dostęp do źródła życia.
Sugestie słuchacza
15/10/23 Anna Lipczyńska
Jednak zdecydowanie nie chciałabym, aby którykolwiek kaznodzieja poszedł na łatwiznę, bo schody zaczynają się wtedy, gdy dowiadujemy się, jak król potraktował gościa ubranego niestosownie do okoliczności, w które został niespodziewanie wprowadzony. Zawsze, już od dzieciństwa, buntowałam się przeciwko niesprawiedliwości i niekonsekwencji króla.
Homilia do dorosłych
15/10/23 ks. Radosław Rychlik
Każdy z nas ze wstydem może wspomnieć takie wydarzenia, które mogły wiele dobrego wnieść w nasze życie, lecz my ich nie wykorzystaliśmy. Zmarnowane relacje międzyludzkie, z których mogła zrodzić się miłość. Zdradzone przyjaźnie, które mogły owocować wsparciem w naszym życiu. Niewykorzystane okazje do bezinteresownego dobra, które nigdy się już nie powtórzą.
Homilia do dorosłych
15/10/23 ks. Wojciech Nowicki
Jako Kościół, wspólnota ochrzczonych, jesteśmy wybrani. Ale przecież na tej sali znalazł się człowiek nieubrany w strój weselny, którego król z uczty wyrzucił. To się wydaje o tyle dziwne, że przecież człowiek, który zostaje wzięty z ulicy na ucztę, imprezę, nie jest przecież przygotowany. Do tego wszystkiego starożytne zwyczaje nie znały jakiegoś szczególnego stroju weselnego. W istocie chodzi tutaj w metaforyczny sposób o stwierdzenie tego, czy ktoś swoim postępowaniem – tak trzeba patrzeć na strój weselny w kontekście całej Ewangelii Mateusza – potwierdza godność zaproszonego gościa. Czy moja codzienność sprawia, że chodzę w stroju weselnym?
Homilia do młodzieży
15/10/23 s. Urszula Kłusek SAC
Uczta Eucharystyczna bowiem trwać będzie aż do skończenia świata, do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Gdy ona się skończy, zacznie się uczta wieczna. Uczta radości i szczęścia, które się nie skończy, nie przeminie i już nie będzie zagrożone grzechem i cierpieniem. Kto jest zaproszony na tę ucztę? Czy tylko wybrani? Nieliczni? Nie!
Homilia do dzieci
15/10/23 Monika Zuber
W każdym sercu, gdzie panuje Bóg, człowiek doświadcza przemiany, radości i nowego sensu życia. Te królestwo nie ma granic, nie ma ograniczeń, może być w sercu każdego człowieka, który szuka Boga. Zaproszeni są wszyscy bez wyjątku.