28 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Czcigodni Kaznodzieje, co zrobicie z moimi pytaniami?

15/10/23 Anna Lipczyńska
Jednak zdecydowanie nie chciałabym, aby którykolwiek kaznodzieja poszedł na łatwiznę, bo schody zaczynają się wtedy, gdy dowiadujemy się, jak król potraktował gościa ubranego niestosownie do okoliczności, w które został niespodziewanie wprowadzony. Zawsze, już od dzieciństwa, buntowałam się przeciwko niesprawiedliwości i niekonsekwencji króla.