28 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, abyśmy przyjmowali Go w sakramencie Eucharystii

15/10/23
Bez uczestnictwa w uczcie, bez spożywania Ciała Syna Człowieczego oraz pozbawieni, z własnej winy, dostępu do Jego Krwi, nie będziemy mieli życia w sobie (por. J 6, 53). Zatem pozytywna odpowiedź na zaproszenie Chrystusa do uczestnictwa w Jego uczcie, jest nie tylko przywilejem, ale również obowiązkiem. Wierny odmawiając uczestnictwa w Najświętszej Ofierze, szukając tanich wymówek, odbiera sobie dostęp do źródła życia.
Warto zatem, aby uczestnicy dostrzegli, że liturgia nie jest jakimś nieokreślonym obowiązkiem, lecz okazją do spotkania z Gospodarzem, jak również braćmi i siostrami, którzy także zmagają się z różnymi trudnościami oraz doświadczają piękna w swoim chrześcijańskim życiu. Uczta nie tylko daje okazję, żeby nasycić głód fizyczny, stwarza także szansę do zaspokojenia głodu egzystencjalnego – obecności drugiego człowieka. W końcu warto, żeby każdy wierny miał świadomość, że w Eucharystii nie ma miejsca dla świadomych ignorantów, którzy obnoszą się ze swoim grzechem, jednocześnie domagając się pełnego uczestnictwa w Uczcie Pana.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.