28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zaproszeni na ucztę

15/10/23 ks. Wojciech Nowicki
Jako Kościół, wspólnota ochrzczonych, jesteśmy wybrani. Ale przecież na tej sali znalazł się człowiek nieubrany w strój weselny, którego król z uczty wyrzucił. To się wydaje o tyle dziwne, że przecież człowiek, który zostaje wzięty z ulicy na ucztę, imprezę, nie jest przecież przygotowany. Do tego wszystkiego starożytne zwyczaje nie znały jakiegoś szczególnego stroju weselnego. W istocie chodzi tutaj w metaforyczny sposób o stwierdzenie tego, czy ktoś swoim postępowaniem – tak trzeba patrzeć na strój weselny w kontekście całej Ewangelii Mateusza – potwierdza godność zaproszonego gościa. Czy moja codzienność sprawia, że chodzę w stroju weselnym?