28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Zaproszenie od Pana Boga

15/10/23 Monika Zuber
W każdym sercu, gdzie panuje Bóg, człowiek doświadcza przemiany, radości i nowego sensu życia. Te królestwo nie ma granic, nie ma ograniczeń, może być w sercu każdego człowieka, który szuka Boga. Zaproszeni są wszyscy bez wyjątku.