29 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
15/10/23
Chrześcijaninowi – podobnie jak Jezusowi – obce powinny być fałsz, podstęp, hipokryzja, uleganie naciskom ze strony wpływowych ludzi, przesadny lęk przed władzą polityczną, obojętność na sprawy społeczne, szukanie własnej korzyści lub też zazdrość czy zawiść okazywana przeciwnikom politycznym.
Homilia do dorosłych
15/10/23 o. Marcin Wrzos OMI
Dziś misjonarze nadal są wysyłani w naszym imieniu, aby dzielić się wiarą na wszystkie kontynenty. Jak to robią? Klasycznie: głoszą słowo Boże, katechizują, sprawują sakramenty, ale też pokazują Ewangelię w praktyce przez troskę o ludzi. Gdzie jest misjonarz, w misji centralnej, szybko budowana jest szkoła, ośrodek zdrowia, czasem pompa do wody, pojawia się agregat prądotwórczy. Są misje, gdzie jedzie się godzinę czy dwie, aby móc odebrać pocztę internetową czy zadzwonić. Najczęściej taki misjonarz jest jednocześnie mechanikiem, budowlańcem, trochę lekarzem i nauczycielem.
Homilia do dorosłych
15/10/23 ks. Kazimierz Kubat SDS
Gdy przestrzegamy prawa ustanowionego przez ludzi, zawsze musimy pamiętać, że ponad nim stoi dobre sumienie i obiektywne prawo naturalne, prawo Boże. Dlatego Jezus mówi: „oddajcie Bogu to, co należy do Boga”. On jest Najwyższym Władcą i Suwerenem całego wszechświata, a do Niego należy ustanawianie powszechnie obowiązujących norm moralnych. Nie jest to narzucanie norm prawnych niewierzącym, ale uczciwe i autentyczne odczytywanie prawa, a przede wszystkim uznanie obiektywności Prawdy.
Homilia do dorosłych
15/10/23 Dawid Grześkowiak OP
Pan Jezus pośrednio daje temu wyraz w swojej odpowiedzi: oddajcie każdemu, to co mu się należy. To znaczy też: nie mieszajcie porządków! Nie mieszajcie tego, co boskie z tym, co dotyczy spraw ludzkiej władzy! Między innymi poprzez takie pomieszanie porządków, elity Izraela nie rozpoznały w Jezusie upragnionego Mesjasza. Nie spełniał On ich oczekiwań politycznych.
Homilia do dzieci
15/10/23 ks. Andrzej Muńko
Wówczas potrzebujemy takiej mądrości jaką miał Pan Jezus. Gdzie znajdziemy mądrość? (w książkach, od nauczycieli itp.). Gdzie znajdziemy mądrość, której uczy nas Pan Jezus? (na modlitwie, w kościele itd.). W podsumowaniu podkreślamy, że Pan Jezus chce nas nauczyć takiej mądrości i roztropności, abyśmy potrafili uwolnić się z pułapek, które często pojawiają się w naszym życiu.