29 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół a polityka

15/10/23
Chrześcijaninowi – podobnie jak Jezusowi – obce powinny być fałsz, podstęp, hipokryzja, uleganie naciskom ze strony wpływowych ludzi, przesadny lęk przed władzą polityczną, obojętność na sprawy społeczne, szukanie własnej korzyści lub też zazdrość czy zawiść okazywana przeciwnikom politycznym.
Właściwa natomiast winna być prawda, służba, ofiarna miłość i posłuszeństwo Ojcu, który przemawia do nas przez swego Ducha. Po trzecie w końcu chrześcijanin powinien uznawać autorytety cywilne (państwowe) i przestrzegać tego, co czynić powinien jako obywatel oraz organizując sprawiedliwe życie społeczne. Jeżeli jednak władza państwowa przedstawia siebie jako coś absolutnego i występuje przeciw sumieniu, powinna być odrzucona. Taka religijność jest gwarancją zdrowej świeckości państwa i jednocześnie podstawą wolności religijnej.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.