29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Lekarstwo dla świata (Niedziela Misyjna)

15/10/23 o. Marcin Wrzos OMI
Dziś misjonarze nadal są wysyłani w naszym imieniu, aby dzielić się wiarą na wszystkie kontynenty. Jak to robią? Klasycznie: głoszą słowo Boże, katechizują, sprawują sakramenty, ale też pokazują Ewangelię w praktyce przez troskę o ludzi. Gdzie jest misjonarz, w misji centralnej, szybko budowana jest szkoła, ośrodek zdrowia, czasem pompa do wody, pojawia się agregat prądotwórczy. Są misje, gdzie jedzie się godzinę czy dwie, aby móc odebrać pocztę internetową czy zadzwonić. Najczęściej taki misjonarz jest jednocześnie mechanikiem, budowlańcem, trochę lekarzem i nauczycielem.