29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Miłujesz wszelkie zgubne mowy, podstępny języku!

15/10/23 Dawid Grześkowiak OP
Pan Jezus pośrednio daje temu wyraz w swojej odpowiedzi: oddajcie każdemu, to co mu się należy. To znaczy też: nie mieszajcie porządków! Nie mieszajcie tego, co boskie z tym, co dotyczy spraw ludzkiej władzy! Między innymi poprzez takie pomieszanie porządków, elity Izraela nie rozpoznały w Jezusie upragnionego Mesjasza. Nie spełniał On ich oczekiwań politycznych.