29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Oddajcie Bogu to, co należy do Boga

15/10/23 ks. Kazimierz Kubat SDS
Gdy przestrzegamy prawa ustanowionego przez ludzi, zawsze musimy pamiętać, że ponad nim stoi dobre sumienie i obiektywne prawo naturalne, prawo Boże. Dlatego Jezus mówi: „oddajcie Bogu to, co należy do Boga”. On jest Najwyższym Władcą i Suwerenem całego wszechświata, a do Niego należy ustanawianie powszechnie obowiązujących norm moralnych. Nie jest to narzucanie norm prawnych niewierzącym, ale uczciwe i autentyczne odczytywanie prawa, a przede wszystkim uznanie obiektywności Prawdy.