30 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
29/10/23
Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański (25.10.2020) zwrócił uwagę na to, że „wszystkie przykazania, które Pan dał swojemu ludowi muszą być odniesione do miłości Boga i bliźniego. Wszystkie przykazania służą bowiem realizacji i wyrażeniu tej podwójnej niepodzielnej miłości. Miłość do Boga wyraża się przede wszystkim w modlitwie, a zwłaszcza w adoracji.
Sugestie słuchacza
29/10/23 Rafał Bernard
A jeżeli siebie nie kochamy? Po czym to można poznać? Czy wtedy mamy kłopot z kochaniem drugiego człowieka i samego Boga? I znowu, na czym ma polegać miłość bliźniego jak siebie samego? Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że nie chodzi tu o uczucie, a raczej o pragnienie dobra i działanie dla dobra drugiego człowieka, o miłość troski i czynu.
Homilia do dorosłych
29/10/23 ks. Adam Kalbarczyk
Ale wiemy też, jak trudno w codziennym życiu traktować na serio, a jeszcze trudniej wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Kto pomaga drugiemu człowiekowi, szybko zauważa, że nie starcza mu na to sił. Doświadczenie uczy nas, że „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” żaden człowiek nie jest w stanie troszczyć się nieustannie o swoją rodzinę, sąsiadów, kolegów z pracy czy w ogóle o człowieka w potrzebie.
Homilia do dorosłych
29/10/23 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
A gdyby tak Bóg powiedział: nie da się kochać każdego człowieka i postanowił okazywać miłość i miłosierdzie tylko tym, którzy Jemu okazują miłość, wdzięczność i szacunek, a pozostałych skazał na obojętność i zatracenie? Ziemia i rodzaj ludzki musieliby podzielić los Sodomy i Gomory… A „On sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45).
Homilia do młodzieży
29/10/23 ks. Krzysztof Karwatka
Jezus mówi nam dziś, że mamy miłować Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Co zatem znaczą te słowa? Żeby dobrze zrozumieć zadanie, które stoi przed nami należy uzmysłowić sobie, co znaczą użyte przez Jezusa słowa. Serce dla ludzi w tamtym czasie oznaczało ośrodek podejmowania decyzji, dziś byśmy określili jako sumienie i wolę człowieka. Dusza to zasada życia, energia życiowa i źródło kreatywności. Umysł zaś oznacza ludzkie władze intelektualne.
Homilia do dzieci
29/10/23 ks. Dariusz Zuber
Jak myślicie, czy kochanie innych jest łatwe? Łatwo bowiem jest kochać, tych których lubimy. Trudniej jest jednak okazywać miłość tym, którzy nas nie lubią, z którymi często się kłócimy lub nie lubimy się bawić. Życie z Panem Jezusem, czyli okazywanie innym miłości, wymaga od nas dużo wysiłku i odwagi. Warto jednak to robić, bo w ten sposób zmieniamy świat wokół siebie, czyniąc go lepszym dla innych i siebie samych.