30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Całym sercem, całą duszą, całym umysłem

29/10/23 ks. Adam Kalbarczyk
Ale wiemy też, jak trudno w codziennym życiu traktować na serio, a jeszcze trudniej wypełnić przykazanie miłości Boga i bliźniego. Kto pomaga drugiemu człowiekowi, szybko zauważa, że nie starcza mu na to sił. Doświadczenie uczy nas, że „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” żaden człowiek nie jest w stanie troszczyć się nieustannie o swoją rodzinę, sąsiadów, kolegów z pracy czy w ogóle o człowieka w potrzebie.