30 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół żyje niepodzielną miłością Boga i bliźniego

29/10/23
Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański (25.10.2020) zwrócił uwagę na to, że „wszystkie przykazania, które Pan dał swojemu ludowi muszą być odniesione do miłości Boga i bliźniego. Wszystkie przykazania służą bowiem realizacji i wyrażeniu tej podwójnej niepodzielnej miłości. Miłość do Boga wyraża się przede wszystkim w modlitwie, a zwłaszcza w adoracji.
(…) A miłość bliźniego, która nazywa się także miłością braterską, polega na bliskości, słuchaniu, dzieleniu się, troszczeniu się o innych”. Myśl papieża inspiruje do zaproszenia wiernych, żeby adorowali Pana. Jednak nie tylko ograniczali się do duchowego działania, lecz aktualizowali go w praktycznych czynnościach. Tak realizowana miłość Boga i miłość bliźniego nie tylko przyczynia się na rzecz osobistego wzrostu chrześcijanina, ale także staje się jego sposobem na ewangelizację.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.