30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ku Bogu, ku człowiekowi

29/10/23 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
A gdyby tak Bóg powiedział: nie da się kochać każdego człowieka i postanowił okazywać miłość i miłosierdzie tylko tym, którzy Jemu okazują miłość, wdzięczność i szacunek, a pozostałych skazał na obojętność i zatracenie? Ziemia i rodzaj ludzki musieliby podzielić los Sodomy i Gomory… A „On sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45).