30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Patrzeć z miłością

29/10/23 ks. Krzysztof Karwatka
Jezus mówi nam dziś, że mamy miłować Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Co zatem znaczą te słowa? Żeby dobrze zrozumieć zadanie, które stoi przed nami należy uzmysłowić sobie, co znaczą użyte przez Jezusa słowa. Serce dla ludzi w tamtym czasie oznaczało ośrodek podejmowania decyzji, dziś byśmy określili jako sumienie i wolę człowieka. Dusza to zasada życia, energia życiowa i źródło kreatywności. Umysł zaś oznacza ludzkie władze intelektualne.