Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Świątynia – na styku dwóch światów, dwóch rzeczywistości

29/10/23 ks. Zbigniew Kosik
Dzisiaj w tę szczególną uroczystość składamy na ołtarzu dziękczynienie za to wyjątkowe miejsce spotkania się z Bogiem, które z wielkim nieraz wysiłkiem budowali nasi przodkowie, z myślą o nas i następnych pokoleniach. To od nich dociera to wyjątkowe przesłanie: pamiętaj gdzie jesteś, po co tutaj przyszedłeś, czego tutaj szukasz? Jesteś bowiem na styku swojego i Bożego świata.