Apostolstwo modlitwy

01/09/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na wrzesień: Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.
01/10/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na październik: Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.