Apostolstwo modlitwy

Kościół ubogich (wrzesień)

01/09/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na wrzesień: Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.