Apostolstwo modlitwy

Pierwsze jest: Słuchaj! (październik)

01/10/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na październik: Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.