Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

01/09/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Polski odbyła się w dniach 27-31 lipca 2016. Minęło już siedem lat. Może warto powrócić do niektórych słów Ojca Świętego skierowanych w Polsce do młodzieży z całego świata oraz tych skierowanych do Polaków. Papież przyleciał do Krakowa gdzie spotkał się z władzami i korpusem dyplomatycznym oraz z polskimi biskupami.
01/10/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Franciszek często odwołuje się do obrazu Sądu Ostatecznego z Ewangelii wg św. Mateusza, w którym Bóg oddziela dobrych i złych ludzi, „owce od kozłów”, i przypomina im postawę jaką w swoim codziennym życiu przyjmowali wobec potrzebujących pomocy: głodnych, spragnionych, migrantów, nagich, chorych, więzionych (por. Mt 25, 31–46).