Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

Kościół ubogi i dla ubogich (październik)

01/10/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Franciszek często odwołuje się do obrazu Sądu Ostatecznego z Ewangelii wg św. Mateusza, w którym Bóg oddziela dobrych i złych ludzi, „owce od kozłów”, i przypomina im postawę jaką w swoim codziennym życiu przyjmowali wobec potrzebujących pomocy: głodnych, spragnionych, migrantów, nagich, chorych, więzionych (por. Mt 25, 31–46).