Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

Słowo do Polaków (1) (wrzesień)

01/09/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Polski odbyła się w dniach 27-31 lipca 2016. Minęło już siedem lat. Może warto powrócić do niektórych słów Ojca Świętego skierowanych w Polsce do młodzieży z całego świata oraz tych skierowanych do Polaków. Papież przyleciał do Krakowa gdzie spotkał się z władzami i korpusem dyplomatycznym oraz z polskimi biskupami.