Nabożeństwo Fatimskie

13/09/23 Sławomir Zatwardnicki
Wspominając sierpniowe objawienie, zwróciliśmy uwagę na to, że przyjęcie Bożej miłości skutkuje miłością do Boga i bliźniego. Ta miłość jest gotowa na poświęcenie ze względu na dobro wieczne innych ludzi. Dlatego wizjonerzy gotowi byli na życie ofiarne, a nawet wręcz szukali umartwień, czy sami je sobie zadawali.
01/10/23 Sławomir Zatwardnicki
Wrześniowe objawienie przypomniało nam potrzebę ofiarnej miłości, która znajduje swoje źródło w miłości Boga objawionej w Chrystusie. W Krzyżową ofiarę włączają się również na swój sposób uczniowie Pana. Najbardziej „uduchowiona” okazuje się ofiara, która dotyka również ciała.