Nabożeństwo Fatimskie

Fatimskie albo – albo (13 X)

01/10/23 Sławomir Zatwardnicki
Wrześniowe objawienie przypomniało nam potrzebę ofiarnej miłości, która znajduje swoje źródło w miłości Boga objawionej w Chrystusie. W Krzyżową ofiarę włączają się również na swój sposób uczniowie Pana. Najbardziej „uduchowiona” okazuje się ofiara, która dotyka również ciała.