Nabożeństwo Fatimskie

Ucieleśniona ofiarność ducha (13 IX)

13/09/23 Sławomir Zatwardnicki
Wspominając sierpniowe objawienie, zwróciliśmy uwagę na to, że przyjęcie Bożej miłości skutkuje miłością do Boga i bliźniego. Ta miłość jest gotowa na poświęcenie ze względu na dobro wieczne innych ludzi. Dlatego wizjonerzy gotowi byli na życie ofiarne, a nawet wręcz szukali umartwień, czy sami je sobie zadawali.