Pierwszy piątek

Homilia do dorosłych
01/09/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jestem taką „lampą”, o którą trzeba dbać. I faktycznie – dbam: jestem schludnie ubrany, uczesany, obuty, dbam o higienę. Nikt nie zarzuci mi kultury obycia, Jest jednak jeszcze „ale” – bardzo ważne „ale”.
Homilia do dzieci
01/09/23 Danuta Szelejewska
Jezus Chrystus jest najlepszym Przyjacielem człowieka. Bierzmy z Niego przykład, czyniąc podobnie. Codzienność każdego z nas jest odpowiedzią daną i wciąż powtarzaną.
Homilia do dorosłych
06/10/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Trochę za dużo owych „biada”. Nadto nikt dzisiaj tak nie mówi. Słowo to wypadło z użycia. Rzadko można usłyszeć w rozmowie czasownik „biadać” i rzeczownik „biada” – częściej używamy „biadolić”, ale jego znaczenie jest odmienne od biblijnego „biada”.
Homilia do dzieci
06/10/23 Danuta Szelejewska
Nikt z nas nie lubi, gdy ktoś go upomina i straszy konsekwencjami. Nie chcemy sobie nawet wyobrażać nieprzyjemnych życiowych sytuacji, w jakich moglibyśmy się znaleźć. Dlatego słuchając fragmentu dzisiejszej Ewangelii, łatwo możemy sobie wyobrazić negatywne nastawienie tych, do których Pan Jezus skierował słowa upomnienia.