Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Nie biadam, lecz pracuję nad sobą (6 X)

06/10/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Trochę za dużo owych „biada”. Nadto nikt dzisiaj tak nie mówi. Słowo to wypadło z użycia. Rzadko można usłyszeć w rozmowie czasownik „biadać” i rzeczownik „biada” – częściej używamy „biadolić”, ale jego znaczenie jest odmienne od biblijnego „biada”.