Spotkanie wspólnoty różańcowej

01/09/23 ks. Franciszek Zawadzki
W kolejnym roku spotkań wspólnoty różańcowej, zwrócimy naszą uwagę na niektóre wezwania Litanii loretańskiej, w której sławimy Maryję, poznajemy ją i dostrzegamy jej rolę w historii zbawienia. Właściwe zrozumienie używanych od wieków sformułowań dotyczących Maryi jest niezwykle istotne, by każdy czciciel Matki Chrystusa w sposób prawdziwie chrześcijański budował swoją pobożność i by w niej odkrywał niezwykłe piękno i moc całego Bożego objawienia.
01/10/23 ks. Franciszek Zawadzki
Maryja jest królową patriarchów, bo to ona jest świadkiem i uczestniczką pełni czasu, gdy Bóg zesłał Syna swego, do czego przygotowywała ludzkość cała wcześniejsza historia.