Spotkanie wspólnoty różańcowej

Królowa Patriarchów (październik)

01/10/23 ks. Franciszek Zawadzki
Maryja jest królową patriarchów, bo to ona jest świadkiem i uczestniczką pełni czasu, gdy Bóg zesłał Syna swego, do czego przygotowywała ludzkość cała wcześniejsza historia.