Spotkanie wspólnoty różańcowej

Królowa aniołów (wrzesień)

01/09/23 ks. Franciszek Zawadzki
W kolejnym roku spotkań wspólnoty różańcowej, zwrócimy naszą uwagę na niektóre wezwania Litanii loretańskiej, w której sławimy Maryję, poznajemy ją i dostrzegamy jej rolę w historii zbawienia. Właściwe zrozumienie używanych od wieków sformułowań dotyczących Maryi jest niezwykle istotne, by każdy czciciel Matki Chrystusa w sposób prawdziwie chrześcijański budował swoją pobożność i by w niej odkrywał niezwykłe piękno i moc całego Bożego objawienia.