14 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
07/07/24
Owocnym dla wspólnoty i bardzo świadomym aktem uczestnictwa w życiu Kościoła jest ewangelizacja świeckich przez świeckich. To właśnie dzieje się w świecie, gdy chrześcijanie rozmawiają nie tylko z Bogiem na modlitwie, ale również ze znajomymi przy kawie. Niejednokrotnie takie spotkania prowadzą do tego, że wątpliwości jest mniej i pojawia się chęć doświadczenia Boga. Rodzi się wiara, która powiększa i ubogaca wspólnotę
Sugestie słuchacza
07/07/24 Małgorzata Szewczyk
Chciałabym, aby kaznodzieja podjął refleksję nad świadectwem danym w drugim czytaniu przez św. Pawła Apostoła, czyli nad akceptacją naszej ludzkiej słabości i ograniczoności, które – paradoksalnie – mogą przyczynić się do wzrostu wiary w Boga. Święty Paweł pisze słowa, które dziś dla wielu byłyby obrazą i upokorzeniem: „najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości”.
Komentarze do czytań niedzielnych
07/07/24
2 Kor 12,7–10 Paweł oskarżany był przez niektórych chrześcijan z Koryntu o pychę, próżne ambicje oraz przechwalanie się swoimi doświadczeniami i czynami. Apostoł wielokrotnie podkreślał jednak w swoich listach, że wszystko, co zdziałał, było niezasłużonym darem od Boga. Aby zawsze o tym pamiętał i nie unosił się pychą, został mu dany oścień (greckie słowo skolops oznacza „cierń”). Bibliści gubią się w domysłach, czym mógł być ów dany Pawłowi „oścień”.
Homilia do dorosłych
07/07/24 ks. Mariusz Pohl
Jesteśmy specjalistami od kwestionowania i podważania czyjejś wartości. Lubujemy się w krytykowaniu czyichś dokonań, lekceważeniu sukcesów innych ludzi, a nawet w rzucaniu kłód pod nogi, gdy komuś idzie za dobrze. Zazdrość to nieraz główny motor naszych wysiłków, żeby tylko dorównać, a nawet prześcignąć sąsiada. I nie jest to wcale zdrowe współzawodnictwo, które mobilizuje, ale wyniszczająca zawiść, która nie tyle każe samemu się rozwijać, ile szkodzić konkurentom.
Homilia do dorosłych
07/07/24 ks. Piotr Winkler
Dziś my jesteśmy współczesnym Nazaretem. Dziś Jezus żyje wśród nas. Dziś my chrześcijanie jesteśmy Jego współziomkami. Gdyby Jezus stanął wśród nas, jaka byłaby nasza reakcja? Czy w naszych oczach byłoby niedowierzanie, a w sercach wątpliwości?
Homilia do młodzieży
07/07/24 ks. Jacek Zjawin
A gdyby zrobić taki audyt Kościoła, przejrzeć wszelkie dane statystyczne, wykazać błędy, stworzyć program naprawczy i zastosować go? Dlaczego nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł? Odpowiedź na te pytania znajduje się w dzisiejszych czytaniach mszalnych.