14 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Moc w niemocy

07/07/24 Małgorzata Szewczyk
Chciałabym, aby kaznodzieja podjął refleksję nad świadectwem danym w drugim czytaniu przez św. Pawła Apostoła, czyli nad akceptacją naszej ludzkiej słabości i ograniczoności, które – paradoksalnie – mogą przyczynić się do wzrostu wiary w Boga. Święty Paweł pisze słowa, które dziś dla wielu byłyby obrazą i upokorzeniem: „najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości”.