14 niedziela okresu zwykłego
Komentarze do czytań niedzielnych

Słowo Boże czytane u źródeł

07/07/24
2 Kor 12,7–10 Paweł oskarżany był przez niektórych chrześcijan z Koryntu o pychę, próżne ambicje oraz przechwalanie się swoimi doświadczeniami i czynami. Apostoł wielokrotnie podkreślał jednak w swoich listach, że wszystko, co zdziałał, było niezasłużonym darem od Boga. Aby zawsze o tym pamiętał i nie unosił się pychą, został mu dany oścień (greckie słowo skolops oznacza „cierń”). Bibliści gubią się w domysłach, czym mógł być ów dany Pawłowi „oścień”.