15 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
14/07/24
Chrześcijańskie życie ma być odpowiedzią na kończące Mszę św. posłanie: Ite missa est. Posłanie od Jezusa odnosi się do każdego chrześcijanina. Jezus kontynuuje swoją działalność głoszenia królestwa Bożego, a nawet ją rozszerza i to nie tylko o Dwunastu, ale włączając w nią wiernych, którzy Go doświadczają na różne sposoby, a przede wszystkim w celebracji liturgicznej (por. KKK 737). Misja jest czymś istotnym w życiu ucznia.
Sugestie słuchacza
14/07/24 Michał Bondyra
Czy duchy nieczyste są szczególnym wrogiem Jezusa? Czy nieczystość możemy traktować tylko w kontekście seksualnym? Czy jest jeszcze jakiś szerszy aspekt? Czy dziś w dobie szerzącej się pornografii i uprzedmiotowiania ciała oraz sprowadzania współżycia seksualnego do zabawy bez konsekwencji, ten aspekt władzy Apostołów, którą dostali od Jezusa nie jest kluczowy? Czy Apostołowie nie byli pierwszymi egzorcystami?
14/07/24 Paweł Trzopek OP
Terminy „prorok” i „proroctwo” używane w Biblii mają inne znaczenie niż dziś w języku potocznym. Zazwyczaj prorokiem nazywamy kogoś, kto – mniej lub bardziej udanie – przewiduje przyszłość. Jednakże o ile proroctwo w Biblii może dotyczyć tego, co nastąpi (choć nie wyłącznie), o tyle prorok nie „przewiduje przyszłości”. Prorok w Piśmie Świętym jest osobą, której Bóg polecił przemawianie w Jego imieniu.
Homilia do dorosłych
14/07/24 ks. Paweł Wygralak
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów” (Ef 1,4–5). Każdy z nas bez żadnej osobistej zasługi został od zawsze wybrany do świętości, do wiecznego trwania przed Bożym obliczem. Zatem my wszyscy już zostaliśmy przeznaczeni przez Boga do radości nieba. Realizacja tego wybrania zależy od naszej wiary, która na co dzień wyraża się przez uczynki miłości.
Homilia do dorosłych
14/07/24 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Jednych odnalazł nad jeziorem, kiedy zajmowali się połowem ryb, jeszcze innego znalazł na cle, kiedy ten pobierał podatki dla rzymskiego imperatora i łupił obywateli, aby mieć też coś z tego interesu dla siebie. Był nawet taki, który liczył na konkretne korzyści finansowe…
Homilia do młodzieży
14/07/24 ks. Marek Piedziewicz
To bardzo smutne, kiedy do kościoła przychodzą ludzie, którzy nie przeżywają nic w swoich wnętrzach. Są jak rozładowane baterie, których nie ma jak naładować. Tymczasem Bóg chce do nas przemawiać i nadal powołuje ludzi, jak kiedyś Amosa i br. Alberta.