Apostolstwo modlitwy

Trudna bliskość w cierpieniu (lipiec)

01/07/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na lipiec: Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.