Godzina święta

Światło chrześcijańskiej nadziei (sierpień)

01/08/24 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca (1 sierpnia) lub w innym dniu sierpnia. Adroacja Najświętszego Sakramentu może stanowić kontynuację przygotowania parafii czy wspólnoty do Roku Jubileuszowego 2025, który zostanie uroczyście otwarty przez papieża Franciszka w wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2024 roku. W poniższych materiałach wykorzystano fragmenty papieskiej bulli Spes non confundit, ogłaszającej Jubileusz Zwyczajny Roku 2025.