Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

Nieskończona godność każdej osoby ludzkiej (1)

01/07/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Dykasteria Nauki Wiary stojąca na straży głoszonej w Kościele doktryny wydała ostatnio Deklarację „Dignitas infinita” o godności człowieka. Deklaracja była przygotowywana przez pięć lat. Decyzja o rozpoczęciu prac zapadła 15 III 2019 roku. Przygotowano kilka projektów dokumentu, które były przedmiotem refleksji i dyskusji na posiedzeniach dykasterii oraz konsultacji z teologami i ekspertami. Papież Franciszek żywo interesował się przebiegiem prac i czynnie włączył się w powstanie ostatecznej wersji deklaracji. Ojciec Święty zatwierdził tekst dokumentu 25 III 2024 roku.