Pierwszy piątek

Co nurtuje nasze serca? (5 VII)

05/07/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Pan nas wzmacnia, aby nasze serca były pełne pokoju, zaufania względem Niego, a nade wszystko pełne miłości. I to powinno nas cieszyć, że jesteśmy coraz mocniejsi duchem Chrystusowym.