10 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jezus przywraca życie

09/06/24 ks. Arkadiusz Ksycki
Wiara w kłamstwo zaślepia człowieka, z kłamstwa rodzi się niewiara, niewiara rodzi podejrzenia, podejrzenia rodzą brak zaufania. I w ten sposób zostaje zerwana więź między człowiekiem, a Bogiem. Grzech jest konsekwencją niewiary w Boga.