10 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Któż ci powiedział, że jesteś nagi?

09/06/24 ks. Konrad Sulmirski
Niekiedy możemy spotkać się z określeniem Nowym Adam, oznaczającym Jezusa. Tak jak Adam stał się przyczyną upadku wszystkich (i w konsekwencji jego czynu śmierć stała się udziałem każdego człowieka), tak Chrystus jest przyczyną powstania z grzechu i zbawienia każdego, kto zechce przyjąć Jego łaskę. Chrystus daje człowiekowi nowe życie, staje się jego źródłem, samemu pokonując śmierć.